EKONOMİ BAKANLIĞI

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Destekleri
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
Turquality Desteği
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi